Onze algemene verkoopvoorwaarden bevatten meerdere onderdelen:

 • 1. Onderwerp
 • 2. Acceptatie van het aanbod
 • 3. De producten en de prijzen
 • 4. De bestelling
 • 5. Bevestiging en archivering van de bestelling
 • 6. De betaling
 • 7. De levering
 • 8. De terugzendingen en terugbetalingen
 • 9. Wettelijke herroepingrecht
 • 10. Klachten
 • 11. Voorbehoud van eigendomsrecht
 • 12. "Informatica en Vrijheden"
 • 13. Gegevens van persoonlijke aard
 • 14. Intellectueel eigendom
 • 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

1. Onderwerp

De volgende bepalingen vormen de algemene verkoopwaarden van de producten die op deze website worden aangeboden door het bedrijf  Icon 2 B.V. hierna te noemen La Chica.

La Chica behoudt de volledige eigendom van de producten tot aan de levering en de volledige betaling van het volledige bedrag, met inbegrip van de kosten en de belastingen.

Adres: La Chica, Stationsstraat 53, 1315 KG Almere.

Btw-nummer: NL8617404087B01, Registratie in Nederland in het Handelsregister van kamer van koophandel onder het kvknummer 80624499.

De bestelling houdt de instemming met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden in.

De producten worden in Nederland voor verkoop aangeboden. Alleen de voorradige producten kunnen worden besteld met uitzondering van tijdelijke aanbiedingen. In dat geval dient de consument te letten op de uiteindelijke geldigheidsdatum van de aanbieding. De aanbiedingen die online staan zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Indien er een geschil uit deze contractuele relatie ontstaat, beloven de partijen alvorens eventuele juridische stappen te ondernemen een minnelijke schikking te treffen.

- de aankoop van producten op de website www.lachica.nl niet in directe verbinding staat met zijn professionele activiteiten en uitsluitend bedoeld is voor persoonlijk gebruik.

- hij zich juridisch gezien aan de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden kan verbinden.

La Chica behoudt zich het recht voor om op ieder moment de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen.

2. Acceptatie van het aanbod

De bestelling wordt geaccepteerd en bevestigd door op opeenvolgende pagina's/schermen gegevens in te voeren:

 • De gekozen producten aan het winkelmandje toevoegen
 • Het winkelmandje met de bestelling bevestigen
 • Gegevens invoeren + Soort levering kiezen + De algemenevoorwaarden accepteren
 • Betaalmethode kiezen

Tot aan de stap "Mijn betaling" kunt u uw bestelling wijzigen door op het icoontje "MIJN SHOPPINGBAG" rechts bovenaan de pagina te klikken. De definitieve acceptatie gebeurt dus bij het betalen.

3. De producten en de prijzen

1. Tarieven

De verkoopprijzen van de online producten op de website www.lachica.nl, aangegeven in euro's, zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment dat de klant de bestelling registreert.

De verzendkosten zijn niet inbegrepen en worden als extra kosten in rekening gebracht bovenop de prijs van de gekochte producten, afhankelijk van het bedrag van de bestelling. De verzendkosten zullen vóór de registratie van de bestelling van de klant worden aangegeven.

De prijzen zijn inclusief de belasting over de toegevoegde waarde (btw), die van toepassing is op de dag van de bestelling; iedere wijziging van de van toepassing zijnde btw zal automatisch worden doorgevoerd op de prijs van de producten die La Chicaop haar website verkoopt.

De verkoopprijzen van de producten kunnen op ieder moment door La Chica worden gewijzigd. Deze wijziging zal voor iedere bestelling aan de klant worden aangeduid.

2. Kenmerken van de producten

Voorafgaande aan zijn bestelling kan de klant kennis nemen, op de website van La Chica, van de essentiële kenmerken van het (de) product(en) dat/die hij wenst te bestellen.

De klant kiest een of meerdere producten uit de verschillende categorieën die op de website van La Chica worden aangeboden.

Het bedrijf La Chica informeert de klant over alle belangrijke kenmerken van de aangeboden artikelen (maten, kleuren en prijzen).

Deze kenmerken verschijnen door op de foto bij het artikel te klikken. De foto's die de producten illustreren vallen niet onder het contract. De klant erkent dat de foto van het product op de website alleen ter indicatie is. Er kunnen dan ook veranderingen zijn in verband met de bewerking van de foto.

Indien een leverancier een product wijzigt, dan kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de grafische weergave ervan en dit kan geen invloed hebben op de geldigheid van de verkoop.

La Chica behoudt zich het recht voor om het productenassortiment te wijzigen naargelang voornamelijk de beperkingen van de leveranciers.

3. Specifieke voorwaarden van het aanbod op www.lachica.nl

In het specifieke kader van sommige acties ("aanbieding" of "waardebon"), zal de korting evenredig worden verdeeld over de waarde van ieder artikel.

4. De bestelling

Iedere bestelling veronderstelt de instemming - zonder enige beperking noch voorbehoud - van de onderhavige algemene voorwaarden.

Iedere bestelling die online wordt betaald zal pas na acceptatie van de betaling in behandeling worden genomen.

Op het moment dat de klant zijn bestelling registreert door op het icoontje "Bevestigen" te klikken, wordt er vanuit gegaan dat de klant kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden, de prijzen, de volumes en de hoeveelheid producten die ter verkoop zijn aangeboden en zijn besteld, en dat hij deze zonder voorbehoud heeft geaccepteerd.

De klant kan zijn bestelling annuleren door beroep te doen op de wettelijke herroepingrecht (zie artikel 10).

De bestelling van de klant zal door La Chica per e-mail moeten worden bevestigd. De verkoop zal pas als definitief worden beschouwd, nadat de bevestiging van de bestelling door La Chica naar de klant werd verstuurd en het totaalbedrag van de bestelling werd geïnd.

La Chica adviseert de klant de informatie in de bevestiging van de bestelling die werd verstuurd door La Chica, te bewaren, ofwel de papieren versie ofwel op elektronische wijze.

La Chica verkoopt de producten die op de website worden aangeboden uitsluitend aan de detailhandel en eindconsumenten. Iedere bestelling die duidelijk niet overeenkomt met een verkoop aan de detailhandel en over het algemeen, elke frauduleuze bestelling of bestelling waarvan verondersteld wordt frauduleus te zijn, zal door La Chica als van generlei waarde worden beschouwd.

5. Bevestiging en archivering van de bestelling

Het bestelnummer wordt aan de klant gecommuniceerd, nadat de bank de transactie heeft geaccepteerd. De bevestiging van de bestelling wordt meteen per e-mail verstuurd. De bevestiging bevat een overzicht van de bestelde artikelen, eventuele verzendkosten en ook het bestelnummer.

Indien een niet voorradig artikel wordt besteld, zal de klant per e-mail hierover geïnformeerd worden; bij volledige betaling van de bestelling, zal La Chica de klant het bedrag van het ontbrekende artikel binnen 14 dagen terugbetalen.

6. De betaling

De betaling dient te worden gedaan, wanneer de klant online bestelt. Op geen enkel moment zullen de overgemaakte bedragen kunnen worden beschouwd als een borgsom of aanbetaling.

Alle bestellingen moeten worden betaald in euro's.

Voor het betalen van de bestelling beschikt de klant over de volgende betaalmethoden: PayPal&iDEAL (zie hieronder voor meer informatie).

Betalen met iDEAL La Chica accepteert betalingen met iDEAL.

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

7. De levering

De facturen worden met de verzending van het pakket aan de klanten meegestuurd. Wanneer de hieronder beschreven procedures niet in acht worden genomen, kunnen wij geen enkele klacht van de klant accepteren.

La Chica doet alleen aan thuislevering.

1. De levering bij u thuis

"U hoeft nergens naar toe, www.lachica.nl levert bij u thuis!"

De klant heeft de mogelijkheid om op een ander adres te worden geleverd door dit tijdens de bestelling aan te geven.

De levertijden en de verzendkosten zijn als volgt:

8. De terugzendingen en terugbetalingen

De klant beschikt over een termijn van 14 dagen vanaf order van zijn bestelling (dit termijn van 14 dagen is inclusief het wettelijke herroepingrecht van 14 kalenderdagen volgens artikel 9) om van mening te veranderen.

Bij een terugzending zijn de verzendkosten van het pakket voor de klant. Het pakket dient te worden teruggestuurd naar het volgende adres: La Chica, Stationsstraat 53, 1315KG, Almere.

Bij een gedeeltelijke terugzending van de bestelling worden de oorspronkelijke verzendkosten niet terugbetaald.

9. Wettelijke herroepingrecht

De klant heeft het recht om van de aankoop af te zien, hij moet La Chicabinnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van de bestelling hiervan op de hoogte stellen.

De terugbetaling, met exclusief de verzendkosten, zal uiterlijk dertig dagen volgend op de datum waarop dit recht werd uitgeoefend, worden gedaan.

De terugzending van het pakket zijn ten laste van de klant.

10. Klachten

In geval van een non-conform artikel of zichtbaar gebrek van het geleverde product, zal de klant per e-mail een klacht kunnen sturen, die La Chica binnen een redelijk termijn zal beantwoorden.

Het corresponderende geretourneerde artikel dient te worden teruggestuurd naar het volgende adres: La Chica, Isaac da Costalaan 313, 2624ZA  DELFT.

In het geval van een non-conform artikel, zal de terugbetaling (de oorspronkelijke verzendkosten zitten niet inbegrepen) door La Chica binnen een redelijke termijn worden voldaan.

11. Voorbehoud van eigendomsrecht

La Chica behoudt de volledige eigendom van de producten tot aan de levering en de volledige betaling van het volledige bedrag, met inbegrip van de kosten en de belastingen.

12. "Informatica en Vrijheden"

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wet, beschikt de klant over een recht tot toegang tot, rectificatie van, verzet tegen en verwijdering van het geheel van uw persoonlijke gegevens bij La Chica; hiervoor dient hij zich te richten tot de Klantenservice van La Chica(zie rubriek "CONTACT" op www.la chica.nl).

Via La Chica kan de klant, die hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven, commerciële aanbiedingen van andere organisaties of bedrijven ontvangen, of op de hoogte blijven van de aanbiedingen van La Chica. Indien de klant deze aanbiedingen niet langer wenst te ontvangen, kan hij La Chica hiervan per e-mail op de hoogte stellen (zie rubriek "CONTACT" op de La Chica website).

La Chica behoudt zich het recht voor om cookies in de computers van de bezoekers van haar website te plaatsen. Met een cookie kan La Chica de bezoekers van haar website niet identificeren. Over het algemeen bewaart een cookie informatie met betrekking tot de navigatiegeschiedenis van de computer van de bezoekers op La Chica(de bezochte pagina's, de datum en de tijd van het bezoek enz.), die La Chica zal kunnen lezen tijdens latere bezoeken van deze gebruikers. Een cookie bevat informatie die de bezoeker zojuist aan La Chica heeft verschaft. Op die manier hoeft de bezoeker, bij zijn volgende bezoek, het formulier van La Chica niet opnieuw in te vullen.

De bezoeker beschikt over het recht om de registratie van "cookies" te weigeren door zijn browser te configureren. Omdat iedere browser verschillend is, dient de bezoeker het Help menu van zijn browser te raadplegen om de voorkeuren in termen van "cookies" aan te passen. Sommige functies van de La Chica website zullen echter niet kunnen worden gebruikt, indien de bezoeker de installatie ervan heeft geweigerd.

13. Gegevens van persoonlijke aard 

Om u een goede service op afstand te verlenen is La Chica genoodzaakt persoonlijke informatie zoals uw voor- en achternaam en uw adres, op te slaan. Deze informatie is onmisbaar voor de behandeling en de verzending van uw bestellingen. Wij nodigen u uit om ons beleid betreffende veiligheid en vertrouwelijkheid te lezen voor meer informatie.

14. Intellectueel eigendom

Alle elementen op www.lachica.nl die wel of niet onder het recht van het intellectuele eigendom vallen (foto's, productfiches, beschrijvingen, lay-out) zijn het exclusieve eigendom van La Chica en mogen niet worden gebruikt. Alle tekeningen, modellen, merken, visuele teksten of beelden, opmerkingen, werken, illustraties en afbeeldingen, die gereproduceerd zijn op www.lachica.nl, zijn beschermd en vallen onder het auteursrecht, het merkenrecht en het beeldrecht en ieder ander recht behorende tot het intellectuele eigendom dat van toepassing is. Ze zijn volledig eigendom van La Chica.

Iedere reproductie of weergave, geheel of gedeeltelijk, is een vorm van vervalsing, wat kan leiden tot de wettelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van zijn auteur. De gebruiker die over een website en/of blog beschikt en die voor publiekelijk gebruik een eenvoudige link naar de homepage van www.lachica.nl wilt plaatsen, is verplicht om voorafgaande toestemming te vragen aan het bedrijf La Chica. Alle hypertekstlinks die naar de La Chica website verwijzen die technieken van "framing" of "in-line linking" gebruiken, zijn formeel verboden. In alle gevallen zal de link, ook al is deze stilzwijgend toegestemd, verwijderd moeten worden op simpel verzoek van La Chica.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Indien er een geschil uit deze contractuele relatie ontstaat, beloven de partijen alvorens eventuele juridische stappen te ondernemen een minnelijke schikking te treffen. De bevoegde rechtbank in geval van een geschil is die in de woonplaats van de consument.